Top hoạt động du lịch tại Singapore

 • Toàn Quốc

  Singapore River Safari 

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  365.000 đ
  634.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Universal Studios Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 08.04.2019
  1.180.000 đ
  1.297.000 đTiết kiệm 9 %
 • Toàn Quốc

  Sim Singapore – Malaysia – Thái Lan 6 ngày (Nhận tại Việt Nam)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 27.04.2019
  240.000 đ
  340.000 đTiết kiệm 29 %
 • Toàn Quốc

  Thẻ Ezlink (Nhận SB Changi)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 17.04.2019
  180.000 đ
  210.000 đTiết kiệm 14 %
 • Toàn Quốc

  Sentosa 4D Adventure Land

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  471.000 đ
  342.000 đTiết kiệm -38 %
 • Toàn Quốc

  National Gallery Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  240.000 đ
  342.000 đTiết kiệm 30 %
 • Toàn Quốc

  1-Altitude Sightseeing Experience

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  359.000 đ
  428.000 đTiết kiệm 16 %
 • Toàn Quốc

  Marina Bay Sands Skypark

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  319.000 đ
  394.000 đTiết kiệm 19 %
 • Toàn Quốc

  The Original Singapore DUCKtour

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  579.000 đ
  737.000 đTiết kiệm 21 %
 • Toàn Quốc

  ArtScience Museum

  2 đánh giá

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  240.000 đ
  318.000 đTiết kiệm 25 %
 • Toàn Quốc

  Lego Land Malaysia Theme Park

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  999.000 đ
  1.301.000 đTiết kiệm 23 %
 • Toàn Quốc

  Sentosa Merlion Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  199.000 đ
  308.000 đTiết kiệm 35 %
 • Toàn Quốc

  KidZania Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  520.000 đ
  559.000 đTiết kiệm 7 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Hop-on & Hop-off Bus 24h

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  620.000 đ
  738.000 đTiết kiệm 16 %
 • Toàn Quốc

  Butterfly Park & Insect Kingdom Sentosa

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  190.000 đ
  342.000 đTiết kiệm 44 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Cable Car Sky Pass

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  305.000 đ
  599.000 đTiết kiệm 49 %
 • Toàn Quốc

  Science Centre Admission + Omni-Theatre Movie + Butterflies Up-Close

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  300.000 đ
  617.000 đTiết kiệm 51 %
 • Toàn Quốc

  National Orchid Garden

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  85.000 đ
  120.000 đTiết kiệm 29 %
 • Toàn Quốc

  Skyline Luge Sentosa

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  290.000 đ
  402.000 đTiết kiệm 28 %
 • Toàn Quốc

  Adventure Cove Waterpark

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  515.000 đ
  651.000 đTiết kiệm 21 %
 • Toàn Quốc

  Wings of Time

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  180.000 đ
  308.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Đu dây Sentosa MegaZip

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  911.000 đ
  1.050.000 đTiết kiệm 13 %
 • Toàn Quốc

  Trick Eye Museum Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  300.000 đ
  330.000 đTiết kiệm 9 %
 • Toàn Quốc

  Jurong Bird Park

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  350.000 đ
  599.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Bảo tàng sáp Madame Tussauds & Images of Singapore Museum

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  400.000 đ
  719.000 đTiết kiệm 44 %
 • Toàn Quốc

  S.E.A. Aquarium

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  460.000 đ
  685.000 đTiết kiệm 33 %
 • Toàn Quốc

  Gardens by the Bay

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  385.000 đ
  479.000 đTiết kiệm 20 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Zoo

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  465.000 đ
  685.000 đTiết kiệm 32 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Night Safari

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  590.000 đ
  805.000 đTiết kiệm 27 %
 • Toàn Quốc

  Singapore River Cruise by Water B

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  375.000 đ
  460.000 đTiết kiệm 18 %

Công viên - Sở thú

 • Toàn Quốc

  Singapore River Safari 

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  365.000 đ
  634.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Universal Studios Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 08.04.2019
  1.180.000 đ
  1.297.000 đTiết kiệm 9 %
 • Toàn Quốc

  Lego Land Malaysia Theme Park

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  999.000 đ
  1.301.000 đTiết kiệm 23 %
 • Toàn Quốc

  KidZania Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  520.000 đ
  559.000 đTiết kiệm 7 %
 • Toàn Quốc

  Butterfly Park & Insect Kingdom Sentosa

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  190.000 đ
  342.000 đTiết kiệm 44 %
 • Toàn Quốc

  National Orchid Garden

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  85.000 đ
  120.000 đTiết kiệm 29 %
 • Toàn Quốc

  Adventure Cove Waterpark

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  515.000 đ
  651.000 đTiết kiệm 21 %
 • Toàn Quốc

  Jurong Bird Park

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  350.000 đ
  599.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Gardens by the Bay

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  385.000 đ
  479.000 đTiết kiệm 20 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Zoo

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  465.000 đ
  685.000 đTiết kiệm 32 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Night Safari

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  590.000 đ
  805.000 đTiết kiệm 27 %

Bảo tàng - Nghệ thuật

 • Toàn Quốc

  National Gallery Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  240.000 đ
  342.000 đTiết kiệm 30 %
 • Toàn Quốc

  ArtScience Museum

  2 đánh giá

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  240.000 đ
  318.000 đTiết kiệm 25 %
 • Toàn Quốc

  Science Centre Admission + Omni-Theatre Movie + Butterflies Up-Close

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  300.000 đ
  617.000 đTiết kiệm 51 %
 • Toàn Quốc

  Wings of Time

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  180.000 đ
  308.000 đTiết kiệm 42 %
 • Toàn Quốc

  Trick Eye Museum Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  300.000 đ
  330.000 đTiết kiệm 9 %
 • Toàn Quốc

  Bảo tàng sáp Madame Tussauds & Images of Singapore Museum

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  400.000 đ
  719.000 đTiết kiệm 44 %
 • Toàn Quốc

  S.E.A. Aquarium

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  460.000 đ
  685.000 đTiết kiệm 33 %

Đi lại - Du thuyền

 • Toàn Quốc

  Thẻ Ezlink (Nhận SB Changi)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 17.04.2019
  180.000 đ
  210.000 đTiết kiệm 14 %
 • Toàn Quốc

  The Original Singapore DUCKtour

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  579.000 đ
  737.000 đTiết kiệm 21 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Hop-on & Hop-off Bus 24h

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  620.000 đ
  738.000 đTiết kiệm 16 %
 • Toàn Quốc

  Singapore Cable Car Sky Pass

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  305.000 đ
  599.000 đTiết kiệm 49 %
 • Toàn Quốc

  Singapore River Cruise by Water B

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 09.04.2019
  375.000 đ
  460.000 đTiết kiệm 18 %

Đài quan sát - Ngắm cảnh

 • Toàn Quốc

  1-Altitude Sightseeing Experience

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  359.000 đ
  428.000 đTiết kiệm 16 %
 • Toàn Quốc

  Marina Bay Sands Skypark

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  319.000 đ
  394.000 đTiết kiệm 19 %
 • Toàn Quốc

  Sentosa Merlion Singapore

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  199.000 đ
  308.000 đTiết kiệm 35 %

Thể thao - Mạo hiểm

 • Toàn Quốc

  Sentosa 4D Adventure Land

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  471.000 đ
  342.000 đTiết kiệm -38 %
 • Toàn Quốc

  Skyline Luge Sentosa

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  290.000 đ
  402.000 đTiết kiệm 28 %
 • Toàn Quốc

  Đu dây Sentosa MegaZip

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 11.04.2019
  911.000 đ
  1.050.000 đTiết kiệm 13 %

Sim & Wifi

 • Toàn Quốc

  Sim Singapore – Malaysia – Thái Lan 6 ngày (Nhận tại Việt Nam)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 27.04.2019
  240.000 đ
  340.000 đTiết kiệm 29 %
 • Toàn Quốc

  Sim 17 nước Châu Á 8 ngày (Nhận tại Việt Nam)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 27.04.2019
  480.000 đ
  620.000 đTiết kiệm 23 %
 • Toàn Quốc

  Sim 4G M1 100GB (Nhận tại SB Changi)

  • Nhận vé trong 24h
  • Có thể đặt từ 05.04.2019
  195.000 đ
  250.000 đTiết kiệm 22 %

VỀ NÀO TA CÙNG ĐI:

BẠN BÈ & ĐỐI TÁC:

BẠN CẦN TƯ VẤN GỌI NGAY NÀO TA CÙNG ĐI:

 • 090.672.4443

 • Thứ hai - Thứ bảy: 18:30 - 21:00
 • Chủ nhật: 9:00 - 17:00
 • Hoặc gửi email về địa chỉ hotro@naotacungdi.com sẽ phản hồi trong vòng 24h.

NÀO TA CÙNG ĐI FANPAGE:


2019© Nào Ta Cùng Đi